Zápis dieťaťa do MŠ

  • prebieha v čase od 30.apríla do 31.mája 2016

 

  • k zápisu je potrebné prísť do MŠ po žiadosť o prijatie dieťaťa alebo si ju stiahnuť z našej web stránky, vyplniť ju a doplniť aj vyjadrením detského lekára či zdravotný stav dieťaťa (fyzický aj psychický) mu umožňuje navštevovať bežnú MŠ (v prípade, že dieťa navštevuje aj špecialistov je potrebné doplniť aj ich vyjadrenie k navštevovaniu MŠ vzhľadom k zdravotnému problému dieťaťa), údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

 

  • vyplnenú a potvrdenú žiadosť spolu s kópiou rodného listu dieťaťa rodič donesie do MŠ

 

  • rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí je doručené rodičom

 

  • pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, je postup pri prijímaní nasledujúci:
  1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
  2. deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku
  3. deti vo veku 3- 4 rokov( podľa dátumu narodenia)
  4. deti mladšie ako 3 roky( k septembru)

 

 

  • rozhodnutie o odklade školskej dochádzky rodič doručí do MŠ  z dôvodu rezervácie miesta v MŠ na nasledujúci školský rok.