Začíname v MŠ

      Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti, ako keď bolo iba s Vami. To všetko je veľmi náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne.

      Pripravte sa na to, že počas prvých dní, niekedy i týždňov, sa dieťa môže správať vzdorovito- môže protestovať, plakať a bude Vás prosiť, aby nemuselo zostať v škôlke. Rodičia mávajú výčitky, že dieťaťu ubližujú a prichádza zaváhanie, či by predsa nebolo lepšie zostať ešte nejaký čas doma.

      Ak dieťa vycíti Vaše obavy a strach, zrejme nebude novému prostrediu dôverovať. Ak však zostanete pokojní a vedomí si toho, že tieto prejavy sú pri zmene prirodzené, dieťa pocíti vo Vás istotu a ľahšie sa adaptuje.

AKO POMÔCŤ DIEŤAŤU K ÚSPEŠNEJŠEJ ADAPTÁCII?

  • dovoľte mu po dohode s učiteľkou priniesť si obľúbenú hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu
  • zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke
  • dôverujte učiteľkám v triede
  • neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity
  • hovorte pravdu (idem do práce, budem doma upratovať, variť a podobne)
  • komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v škôlke dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce

 

      Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém s adaptáciou, tešilo sa do škôlky a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, nové a tešili sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza oneskorene.

      V živote budú čakať na dieťa ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za Vašej pomoci a pochopenia.