Denný poriadok

 

          7. 15

začiatok prevádzky MŠ

 

hry a hrové činnosti

edukačná aktivita

pohybové a relaxačné cvičenie

pobyt vonku

           

            9. 15

 

desiata

 

hry a hrové činnosti

edukačná aktivita

pobyt vonku

 

 

           11. 45

 

obed

 

odpočinok

pohybové a relaxačné cvičenie

 

          15. 10

 

olovrant

 

 

         

edukačná aktivita

pobyt vonku

hry a hrové činnosti

        16. 15

koniec prevádzky MŠ