Denný poriadok

 

          7:00 hod.

začiatok prevádzky MŠ

 

hry a hrové činnosti podľa výberu detí

vzdelávacia aktivita

pohybové a relaxačné cvičenie

           

         9:15 hod.

 

desiata

 

 

vzdelávacia aktivita

pobyt vonku

 

 

        11:30 hod.

 

obed

 

odpočinok

pohybové a relaxačné cvičenie

 

       15:00 hod.

 

olovrant

 

 

         

vzdelávacia aktivita

hry a hrové činnosti podľa výberu detí

       16:15 hod.

koniec prevádzky MŠ

pizap.com14357712735831.jpg (193082)