Dieťa do MŠ potrebuje

- papučky s pevnou pätou (vždy označené menom dieťaťa)

- pyžamo

- 2 ks. veľkých vešiakov z pevného plastu s ramienkom na nohavice- 1 do skrinky a 1 do spálne na pyžamko (obe označené menom dieťaťa)

- hygienické potreby- hrebeň, zubnú kefku, umelohmotný pohár a k začiatku každého školského roka aj- 4 ks. toaletného papiera, 2 tekuté mydlá s dávkovačom, 1 zubnú pastu, 4 balíčky hygienických vreckoviek

- náhradný odev (tričko, ponožky, tepláky, spodná bielizeň- uložené v igelit. taške)-aj predškoláci a aj keď Vaše dieťa už nemá problémy s pomočovaním

-kópiu preukazu poistenca dieťaťa

 

PRED NÁSTUPOM DO MŠ BY DIEŤA MALO SAMOSTATNE:

- vyzliecť si jednoduché časti odevu a spolupracovať pri učení ich obliekania

- používať WC (v zmysle- nepoužívať plienky ani nočník a potrebu na toaletu vedieť oznámiť)

- vedieť vypýtať si (3- 4 ročné) a správne samostatne použiť (5- 6 ročné) vreckovku

- piť z pohára, samostatne jesť lyžicou, predškolák celým príborom

 

DO MŠ Z DÔVODU BEZPEČNOSTI NEPATRIA:

- vlastné hračky (učiteľka nezodpovedá za žiadne prinesené hračky)

- šperky (retiazky, náhrdelníky, náramky, visiace a veľké náušnice!)- ani cenné, ani „ hračkárske“

- žuvačky a cukríky (!!!)

- lieky ani vitamíny- učiteľky nemôžu podávať žiadne liečivá ₊ choré dieťa do MŠ nepatrí

 

UPOZORNENIA PRE RODIČOV:

- schádzanie detí prebieha od 7: 15- 8: 00- dieťa odovzdávajte učiteľke osobne na dverách- kvôli bezpečnosti, umožneniu realizácie ranného filtra a umožneniu odovzdať príp. dôležité informácie, neskoršie príchody nahláste dopredu telefonicky na čísle 44 92 584 alebo osobne deň vopred, inak je narušený program a práca s deťmi, neprítomnosť hlásiť netreba, po 8: 00 sa MŠ zamyká

 

- koniec prevádzky je o 16: 15- ak sa nemôžete dostaviť včas nahláste to telefonicky, po 16: 15 sa MŠ zamyká

 

- ak má po dieťa prísť iná než písomne dohodnutá osoba, je potrebné to telefonicky oznámiť, inak dieťa nebude môcť prevziať

 

- do MŠ dieťaťu oblečte odev- pohodlný a primeraný vonkaj. počasiu, aj vnútorným podmienkam

                                               - taký, ktorý môže prípadne ušpiniť alebo bez ujmy poškodiť

                                               - bez trakov a opaskov, aby sa mohlo samo vyzliecť a obliecť a aby nimi nespôsobilo úraz sebe či iným

 

- potvrdenie od lekára k začiatku školského roka už nie je potrebné nosiť ani u novoprijatých ani u už chodiacich detí, o návšteve (pravidelnej aj jednorazovej) lekára- špecialistu nás, prosím, informujte, aby sme mohli k Vášmu dieťaťu adekvátne pristupovať

 

-školné za dieťa je potrebné uhradiť bez vyzvania učiteľky vždy k začiatku začatého nového mesiaca v čase odchodu detí domov

 

- po nástupe do MŠ sledujte pravidelne (!) aktuálne informácie na nástenke pri vchode do MŠ