Kým škola zavolá

Mnohokrát si ani neuvedomíme, že vstupom dieťaťa do 1. triedy sa mení jeho doterajší život:

- má vážne a oveľa prísnejšie vymedzené povinnosti

- do školy musí chodiť povinne - denne

- vstupom do školy sa mení aj jeho denný poriadok - dopoludnie - vyhradené na systematické učenie, musí sa podriadiť rozvrhu hodín, školskému poriadku, popoludnie - musí časť venovať príprave na vyučovanie

- školské hodnotenia sú preň spoločensky významné - mnohí rodičia a známi ho začnú hodnotiť podľa úspešnosti v učení

 

Vyučujúci  1. ročníkov sa zhodujú v tom, že mnohé deti majú v prvých týždňoch 1. ročníka čím ďalej tým väčšie problémy. Nie vedomostné, ale:

- majú nerozvinutú reč, nevedia tvoriť vety (televízia, PC)

- majú málo trpezlivosti pri plnení náročnejších úloh - povinnosti by chceli plniť rýchlo, nezáleží ako, ak sa nedarí strácajú záujem

- sú nedisciplinované (dôsledok dnešnej rýchlej doby, nemáme čas skontrolovať príkaz či zákaz)

- sú agresívnejšie (hry na PC, filmy - už aj kreslené)

- veľký problém majú deti s plnením úloh presne na pokyn učiteľa - niektoré nedokážu pochopiť, prečo musí teraz plniť úlohu, keď sa mu nechce a ešte aj v časovom limite 

 - nedokážu prekonávať prekážky - chcú robiť všetko, čo dospelí, ale prácu nedokončia. Pri ťažkostiach sa vzdávajú zámeru, začnú robiť inú činnosť, prípadne si vymýšľajú bolesti, rodičov citovo vydierajú

- neudržiavajú poriadok vo svojich veciach, nepoznajú svoje veci 

- majú slabú vôľu - v tomto prípade dieťaťu najviac pomôžete častým povzbudením, kladným hodnotením.

 

Škodlivé je stále dieťa kritizovať, alebo stále ho len chváliť. Dieťa sa má učiť sebahodnotiť.

Rodič by mal byť trpezlivý, zásadový a hlavne dôsledný voči dieťaťu. Vyžadujte, aby splnilo príkaz, či zákaz a skontrolujte ho! V tomto veku by sa malo dieťa viesť k tomu, aby sa dokázalo zriecť nerozumných žiadostí a činov.

Nemalo by sa mu ustupovať pri neprimeraných požiadavkách, pri afektovanom a rozmarnom správaní. Malo by byť ohľaduplné k svojmu okoliu a k tomu, čo robí druhý. Nemalo by sa mu tolerovať nevhodné správanie, rozmarnosť a hrubosť.

 

Šesťročné dieťa už vie pochopiť:

- prečo nesmie vyrušovať, keď sa dvaja dospelí rozprávajú

- že nemôže dostať hneď požadovanú hračku

- že sa musí hrať potichu, keď niekto spí

 - prečo nesmie vyrušovať, keď má dospelý dôležitú prácu.

 

Dieťa si nielen v škole, ale ani doma nemôže robiť čo chce. Nesmie porušovať základné pravidlá spoločenského správania. 

 

Bolo by však dobré, aby ste v dieťati udržali túžbu po poznaní, radostné očakávanie školy, zdravú nedočkavosť. Opisujte mu učenie ako zaujímavé poznávanie, ako vážnu dôležitú činnosť, určenú len „veľkým“ deťom. V nijakom prípade dieťa školou nestrašte!

 

Pozornosť, ktorú budete dieťaťu venovať, sa na ňom odrazí tak, že bude v škole pokojnejšie, sústredenejšie a poriadnejšie než deti, ktorým sa rodičia systematicky nevenujú.

 

* * *

  

Prvácke „nevyhnutnosti“

školská taška:

Ideálna školská taška pre prváka by mala, samozrejme, dobre vyzerať, ale okrem toho by nemala byť priveľmi ťažká (okolo 1 kg), mali by sa do nej zmestiť školské učebnice (formát A4) a pomôcky, fľaška s pitím, desiata, mohla by sa na ňu dať pripevniť bunda či vrecko s prezuvkami, mala by mať nastaviteľné ramenné popruhy, aby dobre sedela a zíde sa aj našitá menovka. Z hľadiska bezpečnosti by mala byť dobre viditeľná. Materiál by mal byť pevný, nepremokavý a dobre umývateľný. Hodia sa aj vnútorné vrecká, napríklad na lístky na obed, zrkadielko a podobne. Dizajn tašky je tiež veľmi dôležitý, hlavne pre Vaše dieťa. Preto je najlepšie aby sa aj ono zúčastnilo výberu školskej tašky. Motív ale vyberajte nadčasový, lebo taška s obľúbenou postavičkou z rozprávky sa zvyčajne za rok „okuká“ a taška bude zrazu „stará“.

 

školský peračník :

Skúsené učiteľky odporúčajú pre prváka jednoduché textilné puzdro pre základný obsah. Čím viac bude pomôcok, tým by mal byť peračník priestrannejší. Radšej než do zbytočností investujme do ceruziek trojuholníkového tvaru, ktoré sa vynikajúco držia a do pera, ktoré nerobí machule, špeciálneho pera pre ľavákov, ak takého máte.

 

prezuvky:

Mali by byť ľahké, z priedušného materiálu, veľkosť by mala presne zodpovedať nohe dieťaťa, netlačiť a nemali by byť uzavreté. Neodporúča sa obuv ázijskej výroby, kvôli inému tvarovaniu, nezodpovedajúcemu klenbe nohy našich detí. Budú v nej každý deň po celý školský rok, preto je potrebné investovať do kvalitnej obuvi.

 

atramentové pero:

Dnes už je dobré, keď má pero ergonomické držanie, ktoré je vhodné aj pre ľavákov. Výhodou je irídiový hrot, krátky náhradný držiak pre malú detskú ruku a protišmykové uchytenie.