Oznamy

 

      

                          OKTÓBER

 

              7.10. 2015 sa uskutočnia Jesenné tvorivé dielne

             14.10. 2015 k sviatku:" ÚCTA K STARŠÍM" - varia naše BABIČKY

                                  

          25.10.2015 vystúpenie v kultúrnom dome k sviatku:" ÚCTA K STARŠÍM"

 

                         DECEMBER

 

          2.12.2015 Pesničkový Mikuláš -Vranov nad Topľou

             4.12.2015 Mikulášska prechádzka

              18.12.2015 Vianočná besiedka-vystúpenie deti MŠ v kultúrnom dome 

 

                                   J A N U Á R

            

                29.1.2016  Karneval detí a rodičov v kultúrnom dome

                  

                                   M A R E C

                  Mesiac knih- rodičia čítajú deťom

                  9.3.2016 Zúčastnime sa súťaže v MŠ Bystre : "Zahrajme sa s básničkou"

                  Exkurzia v kaderníctve

               

               

                                A P R Í L

 

           Ľudové tradície - tkanie kobercov

               Návšteva v ZŠ

               Exkurzia v pekárni

               Jarné tvorivé dielne

               Divadielko  Gašparko

               Zápis dieťaťa do MŠ od 30.apríla do 31.mája

 

                            M Á J

              Pokračuje zápis do MŠ


Kontakt

Materská škola Hermanovce nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 116, 094 34

057/ 44 92 584