Predpoklady školskej zrelosti

A)Spoločenské predpoklady

- je obľúbené, nemá agresívne či trpiteľské postoje, keď sa stretáva s ťažkosťami

- má schopnosť podeliť sa s ostatnými

- je ochotné doma pomáhať a plniť jednoduché úlohy

- je spokojné ak sa hrá v malej skupinke kamarátov

- vie sa postarať o svoje osobné potreby, vie si umyť a utrieť ruky

- ak mu ponúknete novú činnosť, je ochotné sa pridať

- ak dostane pokyny je ochotné ich akceptovať

 

B)Telesné predpoklady

- vie si zapnúť zips, gombičky, zašnurovať topánky

- má šikovné prsty, vie strihať nožnicami, šiť tupou ihlou, navliekať koráliky a ovláda ďalšie činnosti, pri ktorých sa vyžaduje manuálna zručnosť

- vie chytiť a hodiť veľkú loptu

- udrží dobre rovnováhu pri chodení po múre

- vie poskakovať

- vie skákať na jednej nohe

- nie je bezdôvodne nepokojné alebo apatické

- dosiahne ponad hlavu pravé ucho ľavou rukou a opačne

 

C)Psychické predpoklady

- vie hovoriť o nedávnych udalostiach alebo skúsenostiach rozumne a s určitou plynulosťou

- rado počúva rozprávanie a je schopné načúvať bez prejavov nepokoja

- pozná farby a vie ich pomenovať

- vie svoje meno a priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo domov

- vie si zapamätať, o čo ide v jeho obľúbených príhodách

- má dobrú výslovnosť a vety tvorí plynule

- vie naspamäť niekoľko detských piesní a riekaniek

- rado spieva, aj keď falošne

- má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo sa dá čítať, a o obrázkové seriály

- ak sa hráte s ostatnými deťmi, zapojí sa do hry. Dodržiava inštrukcie, keď sa hrá nová hra.