Základné údaje o MŠ

 

Zriaďovateľ školy :                                            obec Hermanovce nad Topľou

Riaditeľ školy :                                                       Mgr. Mária Kriváková

Učiteľka:                                                                 Mgr. Ľubica Vargová

Vedúca školskej jedálne pri MŠ :                           

Kuchárka:                                                                Anna Peterová

Školníčka:                                                                Marta Baranová

Počet tried v MŠ:                                                     1

Prevádzka MŠ:                                                     7:00 hod.- 16:15hod.

 

 

  • Materská škola Hermanovce nad Topľou je jednotriedna MŠ, umiestnená v účelovom zariadení spolu so školskou jedálňou a základnou školou. Poskytuje deťom od 3- 6 rokov, resp. deťom s odloženou školskou dochádzkou celodennú aj poldennú starostlivosť (podľa voľby zákonných zástupcov dieťaťa). Priestory materskej školy sú umiestnené na prízemí a tvorí ich vstupná hala (šatňa detí), herňa, jedáleň, spálňa, riaditeľňa, sociálne zariadenie pre deti, kuchyňa, účelové priestory pre kuchárku a vedúcu školskej jedálne, sklad kuchyne a sociálne zariadenie pre zamestnancov.  Súčasťou MŠ je aj priestranný zatrávnený dvor so stabilnými kovovými preliezačkami, hojdačkou a pieskoviskom a zastrešená terasa. Spolu so ZŠ využívame aj multifunkčné ihrisko, nachádzajúce sa v areáli ZŠ.